فاصله 30 میلیون تومانی دستمزد و هزینه برای شهرنشینان

به گزارش وبلاگ آقا ایرج، در سال گذشته نسبت دستمزد سالانه که به یک کارگر پرداخت می شود به متوسط هزینه های سالانه برای خانواده های شهری 38 درصد و برای خانوار روستایی نیز 69 درصد بود. بدین معنا که در یک خانواده شهری، دستمزد هر کارگر کفاف کمتر از 40 درصد هزینه های زندگی اش را می دهد. در حالی که خانواده های روستایی می توانستند تا 70 درصد هزینه های زندگی شان را با همان حقوق پوشش دهند.

فاصله 30 میلیون تومانی دستمزد و هزینه برای شهرنشینان

اعتماد در ادامه می نویسد، فاصله میان دستمزد سالانه یک کارگر با هزینه های زندگی در شهر ها و روستا به ترتیب حدود 30 و 8 میلیون تومان است. همین امر باعث می شود خانواده ها منابع درآمدی خود را گوناگون انتخاب کنند تا هم از گزند نوسانات و افزایش تورم قدری در امان بمانند و هم میزان بیشتری از هزینه های خود را پوشش دهند.

افزایش 21 درصدی هزینه در شهر ها

بررسی های وزارت کار نشان می دهد که متوسط هزینه های سالانه یک خانواده شهری در سال 98 افزایش 21 درصدی یافته و به بیش از 48 میلیون تومان در سال رسیده است. این در حالی است که در سال 97 متوسط هزینه یک خانواده شهری 40 میلیون تومان بود. بر اساس گزارشی که وزارت کار منتشر کرده متوسط درآمد خانواده های شهرنشین نیز رشد 24 درصدی داشته و از 44 میلیون و 950 هزار تومان به 54 میلیون تومان در سال گذشته رسیده است.

آمار مربوط به درآمد و هزینه خانواده های شهری از سال 90 تا 98 نشان می دهد در کمتر از یک دهه، رشد درآمد ها 315 درصد بوده و از 13 میلیون تومان به 54 میلیون تومان رسیده و بیشترین جهش نیز طی سال 97 تا 98 رخ داده که متوسط درآمد ها افزایش 24.4 درصدی داشت.

هزینه نیز طی سال های 90 تا 98 افزایش 262 درصدی داشته و از 13 میلیون و 474 هزار تومان به 48 میلیون و 643 هزار تومان رسید. بیشترین جهش هزینه ها در شهر ها نیز مانند افزایش درآمد ها در فاصله سال های 97 تا 98 بوده که 20.7 درصد بیشتر شده است.

211 درصد افزایش هزینه در خانواده های روستایی

هزینه یک خانواده روستایی طی سال های 90 تا 98 افزایش 211 درصدی داشته و از 8 میلیون و 500 هزار تومان به 26 میلیون و 596 هزار تومان رسید. طی این سال ها متوسط درآمد برای خانواده های ساکن در روستا افزایش 275 درصدی داشته و از حدود 8 میلیون تومان به 29 میلیون و 700 هزار تومان رسید. بیشترین جهش درآمدی در خانواده های روستایی مانند خانواده های شهری در فاصله سال های 97 تا 98 رخ داد که منجر به افزایش 27.4 درصدی شد. در این فاصله زمانی هزینه ها نیز افزایش 22 درصدی یافت.

بیشتر شهری ها، سایر درآمدها دارند

در بخش دیگری از گزارش وزارت کار، سهم منابع درآمدی از کل درآمد خانوار ها نیز محاسبه شده که بر اساس آن، بیش از نیمی از درآمد خانوار های شهری از محل سایر درآمدها که ممکن است اجاره بهای مسکن شخصی، یارانه یا حقوق بازنشستگی باشد. بر همین اساس در سال گذشته، 32.5 درصد از سهم درآمد شهرنشینان را حقوق و دستمزد تشکیل می دهد. نسبت سایر درآمدها و حقوق و دستمزد در منابع درآمدی روستاییان نیز مانند شهرهاست. به گونه ای که در سال گذشته سهم این دو 35.8 و 30.7 درصد بوده است.

این نسبت در سال 90 برای روستاییان 45.4 و 26.8 درصد و برای شهرنشینان 55.2 و 29.4 درصد گزارش شده است. با مقایسه آمار می توان دریافت در این سال ها حقوق بگیری افزا ش بیشتری پیدا کرده، چراکه نوسانات اقتصادی مانند تحریم، ناتوانی در فروش نفت، تصمیم های یک شبه در خصوص ممنوعیت واردات یا صادرات باعث شده افراد سراغ درآمد هایی بروند که بدانند همیشگی است و سر وقت پرداخت می شود، حتی اگر مهم ترین منبع درآمدی شان نباشد.

شکاف میان دستمزد و کل درآمد شهری ها؛ 36 میلیون تومان

در بخش دیگری از این گزارش نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط درآمد سالانه برای یک خانوار در شهر و روستا نیز بررسی شده که بر اساس آن یک خانواده شهری در سال گذشته 34 درصد از منابع درآمدی که در اختیار دارد، از حقوق و دستمزد به دست می آورد، چراکه متوسط درآمد سالانه یک کارگر در سال 98 حدود 18 میلیون و 455 هزار تومان گزارش شده که فاصله میان درآمد یک کارگر با متوسط درآمد سالانه یک خانواده شهری را از محل سایر درآمد ها یا مشاغل آزاد پر می شود. این فاصله در سال گذشته 36 میلیون تومان بود که بیشترین شکاف از سال 90 تا به امروز است. اگرچه اوضاع برای خانواده های روستایی نیز به خوبی پیش نمی رود، اما شکاف میان حقوق سالانه با کل درآمد کمتر از خانواده های شهری است.

در سال گذشته نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط درآمد سالانه برای آن ها حدود 62 درصد و شکاف میان حقوق و دستمزد یک کارگر با درآمد این خانواده ها 11 میلیون و 300 هزار تومان برآورد شد که بیشترین فاصله از سال 90 تا 98 است. به نظر می رسد با افزایش نوسان اقتصادی و تورم در سال های اخیر، خانواده ها به فکر افزایش منابع درآمدی خود بودند و سعی می کردند گزینه حقوق بگیری را به عنوان یکی از گزینه های تامین منبع درآمدی در شرایط بی ثباتی و نااطمینانی اقتصادی داشته باشند.

فاصله 30 میلیونی دستمزد و هزینه برای شهری ها

در برآورد های وزارت کار، نسبت حداقل حقوق سالانه یک کارگر به متوسط هزینه هایی که در یک سال دارد برای خانواده شهری 38 درصد است. به بیان دیگر یک خانواده شهری اگر فقط بخواهد با حقوق زندگی خود را بگذراند، تنها 38 درصد از هزینه هایش را می تواند پوشش دهد. این نسبت برای خانواده روستایی حدود 70 درصد است. بر اساس آمار ها در سال گذشته فاصله میان حداقل حقوق و دستمزد سالانه کارگران با هزینه های سالانه در شهر ها حدود 30 میلیون و 299 هزار تومان و در روستا ها 8 میلیون و 141 هزار تومان تخمین زده شده است.

منبع: فرارو

به "فاصله 30 میلیون تومانی دستمزد و هزینه برای شهرنشینان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فاصله 30 میلیون تومانی دستمزد و هزینه برای شهرنشینان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید