تعاریف و اصطلاحات

تعبیر خواب اتوبوس - معنی دیدن اتوبوس در خواب چیست؟

دیدن اتوبوس در خواب به تنهایی قابل تفسیر نیست برای آگاهی از فضای رویا باید مانند یک پازل تمامی قطعات خواب کنار هم چیده شده و در آخر نتیجه گیری گردد. رویای اتوبوس معمولا با اعمال و نمادهای دیگر دیده می گردد

1 آبان 1399

منافع اجرای طرح برق مجانی برای کشور چیست؟

سخنگوی صنعت برق درباره طرح برق امید گفت: این طرح فرصت مناسبی برای همه مشترکان ایجاد می کند تا با کاهش مصرف، از تخفیف صد درصدی بهای برق برخوردار شوند.

27 مهر 1399

تست کمرویی؛ تا چه اندازه خجالتی هستید؟

تست کمرویی به آنالیز میزان کمرویی اجتماعی شما می پردازد و سپس علل و عوامل آن را آنالیز می نماید. کمرویی یکی از بزرگترین عوامل موثر در ناکامی افراد در زندگی است که باید برای آن فکر چاره ای کرد.

16 تیر 1399